Dyspensa odwołana

Dekretem z 29 maja 2020 roku ks. Biskup Jerzy Mazur zniósł w naszej Diecezji dyspensę od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy Świętej. W związku z tym od niedzieli 7 czerwca wierni są zobowiązani do uczniestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane. Dołączamy treśc dekretu. dekret

 

W naszym kościele wracamy do starego porządku Mszy Świętych. Uczestnicząc w nabożeństwach jesteśmy zobowiązani do posiadania maseczek i zachowania bezpiecznej odległości 2 metrów od siebie.

Parafia Rzymskokatolicka
Najświętszego Serca Jezusowego
19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 2
NIP 848-137-53-14 REGON 040106262
Nr konta bankowego:
47 1020 4724 0000 3202 0027 1221