Fundusze Europejskie Podniesienie atrakcyjności turystycznej Ełku poprzez prace konserwacyjne w Parafii Najświętszego Serca Jezusowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Grupy

Chór Parafialny

 

Chór Parafii Najświętszrego Serca Jezusowego w Ełku jest grupą, która liczy 30 osób. Tworzą ją w większości parafianie, osoby, które upodobały sobie śpiew chóralny. Chór posiada wieloletnią tradycję. Śpiewa podczas Świąt i Uroczystości, a także w niedziele, podczas Mszy Świętych o godz. 10:00.

W repertuarze chóru znajdują się liczne pieśni liturgiczne, utwory sakralne i śpiewy gregoriańskie. Próby odbywają się w salce parafialnej we wtorki o godz. 18:30. Serdecznie zapraszamy osoby dysponujące ładnym głosem do włączenia się we wspólny śpiew ku chwale Bożej.

Domowy Kościół

 

Wspólnoty Domowego Kościoła są gałęzią Rodzinną Ruchu Światło-Życie założonego przez Sługę Bożego Ks. Franciszka Blachnickiego. Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami – darami. Są to codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego, regularne spotkanie ze słowem Bożym, codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem, codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu, comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia (systematyczna praca nad sobą), uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych. Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa (idea małej grupy jako środowiska koniecznego do wzrostu wiary).

 

Spotkania Kręgów Domowego Kościoła odbywają się raz w miesiącu w dniu wcześniej ustalonym przez wszystkich członków kręgu.

Franciszkański Zakon Świeckich

 

 

„Bracia, puki mamy jeszcze czas – czyńmy dobro”!
św. Franciszek z Asyżu

 

 

Jeśli szukasz wspólnoty żyjącej duchem świętego Franciszka z Asyżu, pragniesz nieść  Chrystusa każdemu – przyjdź!

Spotkania odbywają się w każdą 3 sobotę miesiąca o godzinie 12.00 Mszą Świętą. Następnie obywa się spotkanie formacyjne w salce parafialnej (godz. 13.00). Asystentem wspólnoty jest ks. Jan Brzozowski CRL, a przełożoną wspólnoty s. Ewa Ciołko OFS (tel. 782-687-907).

 

Z franciszkańskim pozdrowieniem,

Pokój i dobro!

 

Krąg Biblijny

 

Pismo Święte jest Księgą Bożego Słowa, które ma moc zmieniać nasze życie. Chrześcijańska formacja duchowa ma sens o tyle, o ile zakorzeniona jest w rozważaniu Słowa Bożego. Nie ma właściwszej drogi do rozwoju wewnętrznego jak uważne i pełne pokory słuchanie Głosu Pana. On chce nas prowadzić przez życie i objawiać prawdę o nas samych. Kontemplacja Bożego Słowa ma w istocie prowadzić do tego by nie tylko poznać Boga, lecz nade wszystko poznać siebie w świetle Jego Objawienia. Wspólnota Kręgu Biblijnego stara się iść tą drogą. Wspólne cotygodniowe rozważanie Słowa jest jedynie zachętą do codziennej lektury Biblii i słuchania Boga.

 

Spotkania Kręgu Biblijnego odbywają się w poniedziałki po wieczornej mszy świętej w kaplicy nad salkami. Na spotkanie przychodzimy z własnym egzemplarzem biblii.

Krucjata Eucharystyczna – Eucharystyczny Ruch Młodych

 

Krucjata Eucharystyczna – Eucharystyczny Ruch Młodych – to wspólnota młodych ludzi pragnących pełniej i piękniej przeżywać Mszę św. i skupić się wokół Chrystusa Eucharystycznego. Termin spotkań to soboty godz. 10.00 i oczywiście niedzielna Msza św. w kościele Najświętszego Serca Jezusowego o godz. 11.30. Realizujemy zadania poprzez bardziej aktywny udział w Mszy św. i nabożeństwach. W naszą przyjaźń z Chrystusem pragniemy włączyć spotykanych ludzi. Przybliżamy obecność Chrystusa poprzez przedstawienia o tematyce misyjnej i nawiązujące do osoby św. Jana Pawła II- patrona naszego miasta i naszego duchowego wzoru. Kulminacją naszego zaangażowania jest corocznie akcja „Kolędnicy misyjni” podczas której wspieramy misjonarzy i dzieci z krajów misyjnych. Pragniemy nieść przesłanie Chrystusa eucharystycznego wszędzie tam gdzie spotykamy drugiego człowieka.

 

 

Liturgiczna Służba Ołtarza

 

Liturgiczna Służba Ołtarza to wspólnota chłopców służących Chrystusowi przy ołtarzu. Dzieli się na grupy ministrantów i lektorów. Ministranci pomagają kapłanowi w czynnościach liturgicznych. Lektorzy – inaczej ministranci Słowa Bożego, czytają Słowo Boże w trakcie liturgii.

 

Ministrantem może zostać chłopiec po przyjęciu Pierwszej Komunii Świętej.
Lektorem może zostać chłopiec, który ukończył 6 klasę szkoły podstawowej i przeszedł specjalne przygotowanie.

 

Spotkania ministrantów odbywają się w każdą sobotę o godz. 10.00 w salce ministrantów. Spotkania lektorów odbywają się w każdą sobotę o godz. 9.00 w salce ministrantów. Odpowiedzialnym za Liturgiczną Służbę Ołtarza jest ks. Rafał Przestrzelski CRL.

Misyjne Koło Różańcowe Dzieci

 

Dzieci, które odpowiadają na prośbę Matki Bożej z Fatimy i innych miejsc objawień, aby codziennie odmawiać różaniec, należą do Misyjnego Kółka Różańcowego. Zobowiązują się do codziennego odmawiania jednej tajemnicy różańca w domu. Grupą opiekuję się s. Goretti.

Spotykamy się raz w miesiącu, aby wymienić tajemnice, podjąć nową intencję modlitwy na najbliższy miesiąc. Dzieci powiadamiane są SMS-ami o najbliższym spotkaniu. Wykorzystujemy na spotkania święta Matki Bożej lub inne okoliczności np. wigilijne wieczory, wyjazdy jednodniowe lub wakacyjne. Jeśli chcesz zostać pomocnikiem Maryi zapisz się do naszego Koła Różańcowego, skontaktuj się z s. Goretti w szkole lub w kościele.

Cieszy nas fakt, że w październiku 2019 Rodzice dzieci I-Komunijnych postanowili również podjąć codzienną modlitwę różańcową w intencji dzieci.

 

 

 

Ruch Rodzin Nazaretańskich

 

Istotą Ruchu jest budowanie na co dzień wspólnoty życia z Matką Boża. Członkowie Ruchu poprzez poddawanie się działaniu Boga przez naśladowanie Maryi starają się całkowicie poddawać woli Bożej. Postawa ta rodzi głęboką potrzebę modlitwy, ofiary, zapomnienia o sobie, pokory i ubóstwa duchowego. Bliski duchowości Ruchu jest ideał Nazaretu. Codzienność uświęcana modlitwą i rzetelną pracą upodabnia członków do Matki Najświętszej. To budzi pragnienie świętości a ono staje się najwłaściwszą metoda ewangelizacji. Cotygodniowe spotkanie Członków Ruchu jest okazją do wspólnej modlitwy, rozważania duchowego oraz dzielenia się doświadczeniami duchowymi.

 

Spotkania Ruchu Rodzin Nazaretańskich odbywają się w środy po wieczornej mszy świętej w salce parafialnej.

Schola Młodzieżowa

 

Kto śpiewa, ten dwa razy się modli.
św. Augustyn

 

Schola młodzieżowa ubogaca śpiewem niedzielne Msze Święte o godzinie 16.00. Prowadzeniem scholi zajmuje się ks. Rafał Przestrzelski CRL. Do scholi zapraszamy dziewczyny i chłopców lubiących wspólny śpiew oraz osoby grające na instrumentach muzycznych.

Próby scholi młodzieżowej odbywają się w niedziele o 15.30 w salce parafialnej.

Schola Dziecięca

 

Schola dziecięca ubogaca śpiewem niedzielne Msze Święte o godzinie 11.30. Prowadzeniem scholi zajmują się Pani Jolanta Wilczyńska i Pani Marta Orent. Do scholi zapraszamy dziewczynki i chłopców lubiących śpiewać oraz osoby grające na instrumentach muzycznych. Wspólny śpiew dla Pana Boga jest źródłem wielkiej radości, a jak powiedział św. Augustyn: „Kto śpiewa ten dwa razy się modli”.

 

Próby scholi dziecięcej odbywają się w niedziele o 10.00 w salce parafialnej (na górze).

Żywy Różaniec

Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca” ( Jan Paweł II)

 

Msza święta w intencji Żywego Różańca w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz.8.30.

 W naszej Parafii zmiana tajemnic różańcowych – w każdą pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy świętej o godz.8.30.

 

Od połowy XIX wieku najbardziej popularną różańcową wspólnotę modlitewną stanowi Stowarzyszenie Żywego Różańca, założone przez Paulinę Jaricot (1799-1862) w Lyonie w roku 1826. „Najważniejszą… rzeczą i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich” – napisała wtedy. Każdy człowiek może znaleźć w ciągu dnia kilka minut, aby odmówić dziesiątek różańca, czyli jedną tajemnicę. Paulina Jaricot zaczęła organizować piętnastoosobowe grupy, nazwane później „żywymi różami”. Każda z osób tworzących piętnastkę zobowiązywała się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili cały różaniec. Nieodmówienie tajemnicy nie oznacza grzechu, a utratę zasługi. Celem Stowarzyszenia Żywego Różańca jest według Założycielki wspieranie modlitwą, ofiarą duchową i materialną działań misyjnych Kościoła. Dziełu Pauliny Jaricot udzieliło poparcia wielu biskupów oraz ojciec generał Zakonu Kaznodziejskiego, który przyłączył Stowarzyszenie Żywego Różańca do wielkiej historycznej dominikańskiej Rodziny Różańcowej, obejmującej Bractwa Różańcowe i Różaniec Wieczysty. Wkrótce papież Grzegorz XVI wydał breve aprobujące stowarzyszenie. Żywy Różaniec w krótkim czasie rozprzestrzenił się w całej Francji, a następnie na świecie. Po pięciu latach, w roku 1831, Paulina Jaricot napisała:

„Liczba odmawiających dziesiątek różańca rośnie z niewiarygodną szybkością we Włoszech, Szwajcarii, Belgii, Anglii i wielu regionach Ameryki. (…) Wszędzie, gdzie tworzą się piętnastki, można zauważyć nie notowane wcześniej umacnianie się dobra”. Kilka lat później dodała: „Stopniowo stajemy się zjednoczeni w modlitwie ze wszystkimi ludźmi świata”.

Papież Leon XIII w breve z 13 czerwca 1881 roku napisał m.in.

„Paulinie Jaricot … zawdzięczamy szczęśliwy pomysł rozdzielenia wśród piętnastu osób piętnastu dziesiątków Różańca. W ten sposób … cudownie rozpowszechniła i uczyniła nieustanną modlitwę do Matki Bożej”.

Założycielka Żywego Różańca, Paulina Jaricot pragnęła, aby modlitwa różańcowa wsparła zainicjowane przez nią kilka lat wcześniej Dzieło Rozkrzewiania Wiary, które w stulecie powstania, 3 maja 1922 roku, papież Pius XI uczynił Papieskim i polecił wprowadzić w całym Kościele. Misyjne korzenie Żywego Różańca na nowo odkrył w latach pięćdziesiątych XX wieku dyrektor Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary w USA, abp Sheen, tercjarz dominikański.

Rozpoczynając 25. rok swojego pontyfikatu, Jan Paweł II w liście apostolskim zatytułowanym „Różaniec Dziewicy Maryi” ogłosił Rok Różańca (okres od października 2002 do października 2003 roku). Ojciec Święty wprowadził nową część różańca, tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa, „aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii”. Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, czyli żywe róże składają się z 20 osób.

W Roku Różańca Jan Paweł II podziękował członkom Żywego Różańca na całym świecie za to, że modląc się w papieskich intencjach misyjnych wspierają dzieło ewangelizacji na wszystkich kontynentach, a tym samym i jego posługę.

 

Parafia Rzymskokatolicka
Najświętszego Serca Jezusowego
19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 2
NIP 848-137-53-14 REGON 040106262
Nr konta bankowego:
47 1020 4724 0000 3202 0027 1221