Sakramenty

Chrzest

 

Chrzest Święty udzielany jest w naszej Parafii w każdą pierwszą niedzielę miesiąca podczas dodatkowej Mszy Świętej o godzinie 12.30. Prośbę o Chrzest należy przedstawić w Kancelariii Parafialnej załączając następujące dokumenty:

 

 Dokumenty potrzebne do Chrztu
 1. Odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego.
  
 2. Dane rodziców: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, data i miejsce ślubu.
  
 3. Dane chrzestnych: imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania.
  
 4. Świadectwo odbycia katechezy chrzcielnej. Katechezy odbywają się w I sobotę miesiąca o 17.00 w sali parafialnej.
  
 5. Zaświadczenia od rodziców chrzestnych, że mogą pełnić funkcję ojca i matki chrzestnej (z parafii zamieszkania).
  
 6. Zaświadczenia o odbytej spowiedzi (rodzice i chrzestni).
  
 7. Pozwolenie od ks. proboszcza na Chrzest (gdy rodzice są spoza naszej parafii).
  
  

Chrzest – Ankieta (docx)

Młodzież przygotowująca się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania uczestniczy w życiu liturgicznym Kościoła. Eucharystia, comiesięczna spowiedź i codzienna modlitwa są fundamentem nieustannego wzrostu w wierze. Te trzy zasadnicze filary podtrzymują nas w staraniu i zmaganiu do coraz głębszego wnikania w tajemnicę Boga. Oprócz katechezy prowadzonej w ramach zajęć dydaktycznych w szkole, kandydaci do bierzmowania spotykają się na wspólnej modlitwie, celebracji i rozważaniu Słowa Bożego w czwartki o godz. 18.45 w kościele bądź kaplicy nad salkami parafialnymi.

Komunia Święta

 

Pierwsza Komunia Święta

W tym roku Pierwsza Komunia Święta odbędzie się w kilku grupach i kilku terminach. O szczegółach rodzice dzieci pierwszokomunijnych zostaną poinformowani podczas spotkania.

Za przygotowanie dzieci pierwszokomunijnych w naszej Parafii odpowiedzialna jest s. Goretti Mirecka OSB.

 

Komunia Święta dla chorych

Kapłani oraz Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej odwiedzają chorych w każdy pierwszy piatek miesiąca.  Chęć przyjmowania Komunii Świętej należy zgłosić w zakrystii, Kancelerii Parafialnej lub pod numerem telefonu  87 621 60 10.

 

Chcąc przyjąć Komunię Świętą w domu należy przygotować: stół nakryty białym obrusem, krzyż i świece.

 

 

 

Spowiedź

 

Z Sakramentu Pokuty i Pojednania możemy skorzystać podczas każdej Mszy Świętej. Chorzy mogą to uczynić podczas pierwszpiątkowych wizyt kapłana.

 

W pierwsze piątki miesiąca kapłani spowiadają pół godziny przed każdą Mszą Świętą.

Sakrament Małżeństwa

 

 

Narzeczeni, którzy chcą zawrzeć Sakrament małżeństwa powinni:

 

 1. Zgłosić się do kancelarii parafialnej przynajmniej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu.
 2. Posiadać: dowody osobiste, metryki Chrztu Świętego i Bierzmowania (wybierając – należy zaznaczyć, że jest ona potrzebna do ślubu kościelnego; od daty wystawienia do daty ślubu nie może być więcej niż 6 miesięcy)

 

 

W czasie przygotowania powinni również dostarczyć:

 

 1. Świadectwo kursu przedmałżeńskiego i poradni rodzinnej.
 2. Datę i parafię I Komunii Świętej.
 3. Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego– jeżeli ślub cywilny ma być połączony z kościelnym (dokumenty te są ważne 6 miesięcy).
 4.  Ostatnie świadectwo szkolne z oceną z religii.

 

W sprawie oprawy muzycznej liturgii należy skontaktować się z Panem Organistą. W liturgii mogą być używane wyłącznie pieśni liturgiczne. Repertuar należy przedstawić do zatwierdzenia Panu Organiście.

 

W sprawie dekoracji kościoła należy się kontaktować z siostrą Sawią – zakrystianką.

 

 

 					

Namaszczenie chorych

 

W niebezpieczeństwie śmierci należy dzwonić na numer:

 87 621 60 10

 

W zwyczajnych przypadkach Sakramentu Namaszczenia Chorych udzielamy podczas pierwszopiątkowcych wizyt kapłana, na które możemy się zapisać w zakrystii lub Kancelarii Parafialnej.

 

Do Sakramentu Namaszczenia Chorych należy przygotować: stół nakryty białym obrusem, krzyż, świece i wodę święconą.

 

Pogrzeb

Dokumenty jakie należy dostarczyć zgłaszając pogrzeb w Kancelarii Parafialnej:

 

1.   Akt zgonu.
2. Zaświadczenie o udzieleniu sakramentów (jeśli zgon nastąpił w szpitalu zaświadczenie wystawia kapelan szpitala).
3.  Zgoda proboszcza własnej parafii  (jeżeli zmarły nie należał do naszej Parafii).

Parafia Rzymskokatolicka
Najświętszego Serca Jezusowego
19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 2
NIP 848-137-53-14 REGON 040106262
Nr konta bankowego:
47 1020 4724 0000 3202 0027 1221