Fundusze Europejskie Podniesienie atrakcyjności turystycznej Ełku poprzez prace konserwacyjne w Parafii Najświętszego Serca Jezusowego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Zmarł ks. Zygfryd Zastocki CRL.

            Ks. Zygfryd Zastocki CRL urodził się1 stycznia 1942 roku w Hornostaje – Osada (parafia Mońki),   jako syn Wawrzyńca i Genowefy z  domu Jabłońskiej. W roku 1945 roku z rodziną osiedlił się w Ełku w parafii Najświętszego Serca Jezusowego. Edukację rozpoczął 1949 roku  w Szkole Ćwiczeń przy Państwowym Liceum Pedagogicznym w Ełku. Następnie uczył się w Liceum Ogólnokształcącym w Ełku. Po zdaniu egzaminu dojrzałości w 1962 roku wstąpił do Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich przy ulicy Bożego Ciała na Kazimierzu w Krakowie.  Po rocznym pobycie w nowicjacie w Gietrzwałdzie złożył śluby czasowe na ręce ks. przeora  i proboszcza Józefa Kąckiego CRL. Studia rozpoczął 2 października 1963 r w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy św. Wincentego a ‚Paulo  w Krakowie. W lutym 1969 roku, podczas wizytacji kanonicznej parafii Bożego Ciała w Krakowie, ks. kard. Karol Wojtyła udzielił  ks. Zygfrydowi święceń kapłańskich.

Po święceniach kapłańskich rozpoczął posługę w Gierzwałdzie jako wikariusz i katecheta  (1969-1974), następnie pracował w Drezdenku (1974 -1977) i Ełku (1977-1979). W latach 1979 – 1981 był wikariuszem i katechetą w Birmingham w Anglii. W roku 1981 objął funkcję proboszcza  parafii w  Birmingham, którą pełnił do połowy 2008 roku. W roku 2008 został przeniesiony z Birmingham do Ełku, gdzie jako emeryt pełnił funkcję duszpasterza Rodziny Radia Maryja i Stowarzyszenia Dzieci Wojny. Znany był jako niestrudzony spowiednik.

Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył w moim życiu?

Bogu niech będą dzięki !

Parafia Rzymskokatolicka
Najświętszego Serca Jezusowego
19-300 Ełk, ul. Armii Krajowej 2
NIP 848-137-53-14 REGON 040106262
Nr konta bankowego:
47 1020 4724 0000 3202 0027 1221